Teesejä Raamatusta. Leif Erikson

Teesejä Raamatusta. Leif Erikson


Kuvaus

Uskonpuhdistuksen ajatellaan alkaneen, kun Luther naulasi teesinsä Wittenbergin kirkon oveen.

Uskonpuhdistuksen sanoma tänään on sarja, jossa kirkon teologian asiantuntijat naulaavat uudet teesinsä siitä, mikä yhä pitää paikkansa.

Leif Erikson, Teesejä Raamatusta: “uskomme sekä lihaksi tulleeseen Sanaan että kirjoitettuun sanaan.”