Pyhästä pyhään

Pyhästä pyhään


Kuvaus

KIRKON ELÄMÄSSÄ korostuu arjen ja pyhän vaihtelu. Jokainen viikko alkaa sunnuntaista, Herran päivästä, valon ja ilon päivästä. Juhlan sisältönä on Kristuksen ylösnousemuksen tuoma ilo ja valo. Sunnuntaille ja pyhäpäivälle on ominaista myös tapahtuminen: pelastushistoriaan tai Herramme julkiseen toimintaan liittyvä tapahtuma tai kristilliseen uskoon ja oppiin liittyvä asia.

Pyhää seuraa normaalisti kuuden arkipäivän jakso. Mutta tämäkään ei mene aivan suoraviivaisesti, vaan (poist. tämän) tasaisen rytmin rikkaudeksi tulevat juhlajaksot, paastonajat ja yksittäiset juhlapäivät.

VUOSISATOJEN kuluessa on rakentunut nerokas kirkkovuosisysteemi: jokaisella sunnuntailla on oma aiheensa ja omat vaihtuvat osan-
sa. Pysyviäkin osia on, mikä takaa harmonian ja sen, että messun viettäminen voi tapahtua Kristuksen tahdon mukaisesti. Mutta jokaisessa messussa on myös vaihtuvia osia, jotka antavat kullekin pyhäpäivälle oman sisältönsä, värinsä ja sävynsä.

Kirkon juhlat ja jokainen oma-aiheinen ja erityissisältöinen sunnuntai tekevät kirkon elämän rikkaaksi. Se on tärkeää myös siitä näkökulmasta, että vuoden aikana käymme jumalanpalveluksissamme läpi sekä pelastushistorian että Kristuksen ja kirkon opetuksen keskeisimmät asiat.

PYHÄSTÄ PYHÄÄN on teos Suomen evankelis-luterilaisen kirkon liturgisesta vuodesta. Kirjassa esitellään lyhyesti kirkkovuoden jokaisen sunnuntain ja juhlapyhän sisältö ja merkitys.

Oululainen rovasti ja tietokirjailija Veijo Koivula on kirjoittanut ja toimittanut toistakymmentä jumalanpalvelukseen, kirkkorakennuksiin, kristilliseen symboliikkaan sekä ikoneihin liittyvää kirjaa.