Kaipuu pyhyyteen

Kaipuu pyhyyteen


Kuvaus

Kaipuu pyhyyteen -kirja on ekumeenisen ikonikirjasarjan päätös

Kaipuu pyhyyteen on itsenäinen päätösosa ekumeeniselle ikonikirjasarjalle, jossa ovat aiemmin ilmestyneet  Ikkuna pyhyyteen (2011) ja Pyhyyden lähteillä (2013).

Uudessa kirjassa on esillä joensuulaisen ikonimaalarin Eeva Zittingin 34 ikonia. Kaksi tunnettua tietokirjailijaa, ortodoksinen uskonnonopettaja Marianne Kantonen  Hämeenlinnasta ja luterilainen rovasti Veijo Koivula Oulusta, ovat laatineet kuviin selitys- ja mietiskelytekstit. Molemmat ovat kirkkojensa edustajia Suomen ekumeenisessa neuvostossa.

Teoksessa esiteltävien ikonien aiheet liittyvät Kristuksen elämään ja vertauksiin, Jumalanäitiin ja Vanhan testamentin pyhiin. Lisäksi ikoneissa on kuvattu itäisiä ja läntisiä pyhiä naisia ja miehiä kirkon varhaisilta vuosisadoilta 1900-luvun äiti Teresaan asti.

Ikonimaalaus on erityisesti ortodoksisen kirkon kuvaperinnettä, mutta ikonitaide on edistänyt merkittävästi myös ekumeenista kanssakäymistä Suomessa. Kirjoittajat sanovatkin kirjalla olevan saman tähtäyspisteen: kristillisen uskon syvempi ymmärtäminen ekumeenisessa hengessä.