African Church or Western Mission?

African Church or Western Mission?


Kuvaus

TT, FT Martti Arkkila tutkii väitöskirjassaan Kenian evankelisluterilaisen kirkon identiteetin kehitystä ja läntisten kirkkojen lähetyksen vaikutusta sen itseymmärrykseen vuosina 1968-1996.